Peisestua

Rommet er 63 m² og passer for arrangementer for maks. 40 personer.

Både gasspeis og piano finnes i rommet. 

Glassmaleriet, som finnes gjennom-gående i alle byggets etasjer, pryder hjørnevinduet i peisestuen. 

Et lite kjøkken med ditto utstyr står til leietakers disposisjon.

Peisestue og Lille sal kan også leies sammen fordi det finnes en dør som kan åpnes mellom de to lokalene. 

Totalt gir denne løsningen rom for arrangementer for maks. 80 personer.