Peisestua

Rommet er 63 m² og passer for arrangementer for maks. 40 personer.

Både gasspeis og piano finnes i rommet. Glassmaleri pryder hjørnevinduet i peisestuen. 

Et lite kjøkken med tilstrekkelig utstyr står til leietakers disposisjon.

Peisestuen og Lille sal kan også leies i kombinasjon, fordi det er en dør mellom de to lokalene. 

Totalt gir denne løsningen rom for arrangementer for maks. 80 personer.

Mobil projektor og tavle er tilgjengelig på forespørsel.