Om Samfunnshuset

Samfunnshuset Kolbotn SA er et samvirkeforetak som eies av rundt 89 lag og foreninger i Nordre Follo. Blant eierne finner vi idrettslag og danseklubber, velforeninger, politiske partier og mye mer. Det er også fortsatt noen enkeltpersoner blant eierne. Formålet med samvirkeforetaket er å skaffe eierne gode og rimelige lokaler til sin virksomhet.

Vi ble stiftet i 1956 av noen entusiaster som mente at kulturlivet i bygda hadde behov for et eget hus for å kunne utvikle seg i takt med den økende befolkningen. Etter syv år med mye egeninnsats sto Samfunnshuset klart til bruk i 1963. Huset ble mye brukt frem til det ved årsskiftet 2005-06 måtte vike plassen for utbyggingen av Kolbotn Sentrum.

Vi har nå våre egne lokaler i tredje etasje i Kolben, - kultur- og aktivitetshuset i Kolbotn Sentrum. Her byr Samfunnshuset Kolbotn SA på hele seks lokaler for utleie til møter og selskap, alle med passende kjøkkentilbud. De to største lokalene kan benyttes i til-knytning til hverandre og gir da plass til 165 personer. Det minste møterommet passer for inntil 15 personer, - så vi har noe for enhver smak.

Samfunnshuset Kolbotn SA drives nå som et samvirkeforetak med eget styre (fra eierne) og en liten administrasjon.