Om Samfunnshuset

Samfunnshuset Kolbotn SA er et samvirkeforetak som eies av rundt 85 lag og foreninger i Oppegård. Blant eierne finner vi idrettslag og danseklubber, velforeninger og politiske partier og mye mer. Og så er det fortsatt noen enkeltpersoner blant eierne. Formålet med samvirkeforetaket er å skaffe eierne gode og rimelige lokaler til sin virksomhet.

Vi ble stiftet i 1956 av noen entusiaster som mente at kulturlivet i bygda trengte et eget hus for å kunne utvikle seg i takt med den økende befolkningen. Etter syv år med mye egeninnsats sto Samfunnshuset klart til bruk i 1963. Og det ble mye brukt frem til det ved årsskiftet 2005-06 måtte vike plassen for utbyggingen av Kolbotn Sentrum.

Vi har nå våre egne lokaler i tredje etasje i Kolben, kultur- og aktivitetshuset i Kolbotn Sentrum. Her byr Samfunnshuset Kolbotn SA på hele seks lokaler for utleie til møter og selskap, alle med passende kjøkkentilbud. De to største lokalene kan benyttes sammen og rommer da opp til 165 personer. Det minste møterommet passer for inntil 15 personer, så vi har noe for en hver smak.

Samfunnshuset Kolbotn SA drives nå som et samvirkeforetak med eget styre (fra eierne) og en liten administrasjon.