Lille sal


Lokalet er 64 m² og egner seg for arrangementer for 40 personer. Et lite kjøkken med tilstrekkelig utstyr finnes tilgjengelig.

Peisestuen og Lille sal kan også leies i kombinasjon, fordi det er en dør mellom de to lokalene.

Totalt gir denne løsningen rom til arrangement for maks. 80 personer.

Det er nå ny, tidsmessig takbelysning i lokalene.

Tilgang til mobil projektor, - om det er behov for det.