Lille sal

Lokalet er 64 m² og egner seg for arrangementer for 40 personer. Et lite kjøkken med tilsvarende utstyr finnes tilgjengelig.

Peisestue og Lille sal kan også leies sammen fordi det finnes en dør som kan åpnes mellom de to lokalene. 

Totalt gir denne løsningen rom for arrangementer for maks. 80 personer.

Det er nå ny, tidsmessig takbelysning i lokalene.

Tilgang til mobil projektor, - om det er behov for det.