Protokoll fra Årsmøte som ble avholdt18. juni 2020:Protokoll og dokumenter fra Årsmøte som ble avholdt 24. april 2019: