Andelseiere:
Augestadgrenda Vel

BPW Follo

Det Videnskabelige Samfund

Fagforbundet Oppegård

Folkeuniversitetet Follo

Follogruppen av NH

Forbrukersamvirket Follo

Furuåsen BS

Gjersjøen Rotaryklubb

Hareveien 7, Sameiet
Hellekos Selskapsklubb 

Huldrefaret Sameie

Human-Etisk Forbund Oppegård
Ingierkollen Slalomklubb

Ingieråsen Vel

Jesus Church Kolbotn

Kiwanis Club Oppegård

Kolbotn Bridgeklubb

Kolbotn Hagelag

Kolbotn Hundeklubb

Kolbotn I.L.

Kolbotn I.L. Seniorlauget

Kolbotn Konsertorkester

Kolbotn Nordre Vel

Kolbotn Pensjonistforening

Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps

Kolbotn Rotary Klubb

Kolbotn Roverlag

Kolbotn Speidergruppe

Kolbotn Taekwando klubb

Kolbotn Terrasse III, sameie

Kolbotn Trekkspillklubb

Kolbotn Vel

Kolbotngarden

Kolbotnkoret

Landstormen

Lions Club Oppegård

LMS Oppegård

Menigheten i Follo

Nedre Solbråtan Vel

Nordre Follo Brannmannslag

Norges kvinne- og familieforbund Oppegård

Norsk Folkehjelp
 NFUK
Norsk Forening for utøvende kunstnere
 OPAL
Oppegård Amatørteaterlag

Oppegård Aktivitetslag for funksjonshemmede

Oppegård Arbeiderparti

Oppegård AUF

Oppegård Boligbyggelag

Oppegård Danse- og hyggeklubb

Oppegård Filatelistklubb

Oppegård Folkeopplysningsråd

Oppegård Golfklubb

Oppegård Husflidslag

Oppegård Høyre

Oppegård Håndverkforening

Oppegård Janitsjar

Oppegård Jeger- og Fiskerforening

Oppegård Komm.parti

Oppegård kunstforening

Oppegårdkoret Scenario

Oppegård lokallag av NFF

Oppegård Pensjonistparti

Oppegård Revmatikerforening

Oppegård Rotary klubb

Oppegård Røde Kors

Oppegård Skolemusikkorps

Oppegård Unge Høyre

Oppegård Venstre

Oppegård Vinklubb

Ormerud Vel

Rikeåsen Vel

EX-39 OPPEGÅRD,
Round Table

Sameiet Kolbotn Terrasse III

Sameiet Kolbotn Terrasse 5-7

Sameiet Kolbotn Terrasse 27/29

Sameiet Kolbotn Terrasse 36-38-40

Sameiet Kolbotn Terrasse 9

Sameiet Nordre Skrenten 4

Sameiet Edvard Griegs v. 3-5

Sameiet Nordre Skrenten 1

Sofiemyr skolekorps

Sosialistisk Venstreparti

Strandliveien Boligsameie

Tjo-Hei Danseklubb

Tårnåsen skolekorps

Utdanningsforbundet Oppegård

Øvre Solbråtan Vel

Ajour september 2014