Andelseiere:

 1. Augestadgrenda Vel
 2. BPW Follo
 3. Det Videnskabelige Samfund
 4. Fagforbundet Oppegård
 5. Folkeuniversitetet Follo
 6. Follogruppen av NH
 7. Forbrukersamvirket Follo
 8. Furuåsen BS
 9. Gjersjøen Rotaryklubb
 10. Hareveien 7, Sameiet
 11. Hellekos Selskapsklubb 
 12. Huldrefaret Sameie
 13. Human-Etisk Forbund Oppegård
 14. Ingierkollen Slalomklubb
 15. Ingieråsen Vel
 16. Jesus Church Kolbotn
 17. Kiwanis Club Oppegård
 18. Kolbotn Bridgeklubb
 19. Kolbotn Hagelag
 20. Kolbotn Hundeklubb
 21. Kolbotn I.L.
 22. Kolbotn I.L. Seniorlauget
 23. Kolbotn Konsertorkester
 24. Kolbotn Nordre Vel
 25. Kolbotn Pensjonistforening
 26. Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps
 27. Kolbotn Rotary Klubb
 28. Kolbotn Roverlag
 29. Kolbotn Speidergruppe
 30. Kolbotn Taekwando klubb
 31. Kolbotn Terrasse III, sameie
 32. Kolbotn Trekkspillklubb
 33. Kolbotn Vel
 34. Kolbotngarden
 35. Kolbotnkoret
 36. Landstormen
 37. Lions Club Oppegård
 38. LMS Oppegård
 39. Menigheten i Follo
 40. Nedre Solbråtan Vel
 41. Nordre Follo Brannmannslag
 42. Norges kvinne- og familieforbund Oppegård
 43. Norsk Folkehjelp NFUK
 44. Norsk Forening for utøvende kunstnere OPAL
 45. Oppegård Amatørteaterlag
 46. Oppegård Aktivitetslag for funksjonshemmede
 47. Oppegård Arbeiderparti
 48. Oppegård AUF
 49. Oppegård Boligbyggelag
 50. Oppegård Danse- og hyggeklubb
 51. Oppegård Filatelistklubb
 52. Oppegård Folkeopplysningsråd
 53. Oppegård Golfklubb
 54. Oppegård Husflidslag
 55. Oppegård Høyre
 56. Oppegård Håndverkforening
 57. Oppegård Janitsjar
 58. Oppegård Jeger- og Fiskerforening
 59. Oppegård Komm.parti
 60. Oppegård kunstforening
 61. Oppegårdkoret Scenario
 62. Oppegård lokallag av NFF
 63. Oppegård Pensjonistparti
 64. Oppegård Revmatikerforening
 65. Oppegård Rotary klubb
 66. Oppegård Røde Kors
 67. Oppegård Skolemusikkorps
 68. Oppegård Unge Høyre
 69. Oppegård Venstre
 70. Oppegård Vinklubb
 71. Ormerud Vel
 72. Rikeåsen Vel
 73. EX-39 OPPEGÅRD,
 74. Round Table
 75. Sameiet Kolbotn Terrasse III
 76. Sameiet Kolbotn Terrasse 5-7
 77. Sameiet Kolbotn Terrasse 27/29
 78. Sameiet Kolbotn Terrasse 36-38-40
 79. Sameiet Kolbotn Terrasse 9
 80. Sameiet Nordre Skrenten 4
 81. Sameiet Edvard Griegs v. 3-5
 82. Sameiet Nordre Skrenten 1
 83. Sofiemyr skolekorps
 84. Sosialistisk Venstreparti
 85. Strandliveien Boligsameie
 86. Tårnåsen skolekorps
 87. Utdanningsforbundet Oppegård
 88. Øvre Solbråtan Vel

Ajour september 2022