Andelseiere:

 1. Augestadgrenda Vel

 2. BPW Follo

 3. Det Videnskabelige Samfund

 4. Fagforbundet Oppegård

 5. Folkeuniversitetet Follo

 6. Follogruppen av NH

 7. Forbrukersamvirket Follo

 8. Furuåsen BS

 9. Gjersjøen Rotaryklubb

 10. Hareveien 7, Sameiet
 11. Hellekos Selskapsklubb 
 12. 
Huldrefaret Sameie

 13. Human-Etisk Forbund Oppegård
 14. Ingierkollen Slalomklubb

 15. Ingieråsen Vel

 16. Jesus Church Kolbotn

 17. Kiwanis Club Oppegård

 18. Kolbotn Bridgeklubb

 19. Kolbotn Hagelag

 20. Kolbotn Hundeklubb

 21. Kolbotn I.L.

 22. Kolbotn I.L. Seniorlauget

 23. Kolbotn Konsertorkester

 24. Kolbotn Nordre Vel

 25. Kolbotn Pensjonistforening

 26. Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps

 27. Kolbotn Rotary Klubb

 28. Kolbotn Roverlag

 29. Kolbotn Speidergruppe

 30. Kolbotn Taekwando klubb

 31. Kolbotn Terrasse III, sameie

 32. Kolbotn Trekkspillklubb

 33. Kolbotn Vel

 34. Kolbotngarden

 35. Kolbotnkoret

 36. Landstormen

 37. Lions Club Oppegård

 38. LMS Oppegård

 39. Menigheten i Follo

 40. Nedre Solbråtan Vel

 41. Nordre Follo Brannmannslag

 42. Norges kvinne- og familieforbund Oppegård

 43. Norsk Folkehjelp
 NFUK
 44. Norsk Forening for utøvende kunstnere
 OPAL
 45. Oppegård Amatørteaterlag

 46. Oppegård Aktivitetslag for funksjonshemmede

 47. Oppegård Arbeiderparti

 48. Oppegård AUF

 49. Oppegård Boligbyggelag

 50. Oppegård Danse- og hyggeklubb

 51. Oppegård Filatelistklubb

 52. Oppegård Folkeopplysningsråd

 53. Oppegård Golfklubb

 54. Oppegård Husflidslag

 55. Oppegård Høyre

 56. Oppegård Håndverkforening

 57. Oppegård Janitsjar

 58. Oppegård Jeger- og Fiskerforening

 59. Oppegård Komm.parti

 60. Oppegård kunstforening

 61. Oppegårdkoret Scenario

 62. Oppegård lokallag av NFF

 63. Oppegård Pensjonistparti

 64. Oppegård Revmatikerforening

 65. Oppegård Rotary klubb

 66. Oppegård Røde Kors

 67. Oppegård Skolemusikkorps

 68. Oppegård Unge Høyre

 69. Oppegård Venstre

 70. Oppegård Vinklubb

 71. Ormerud Vel

 72. Rikeåsen Vel

 73. EX-39 OPPEGÅRD,
 74. Round Table

 75. Sameiet Kolbotn Terrasse III

 76. Sameiet Kolbotn Terrasse 5-7

 77. Sameiet Kolbotn Terrasse 27/29

 78. Sameiet Kolbotn Terrasse 36-38-40

 79. Sameiet Kolbotn Terrasse 9

 80. Sameiet Nordre Skrenten 4

 81. Sameiet Edvard Griegs v. 3-5

 82. Sameiet Nordre Skrenten 1

 83. Sofiemyr skolekorps

 84. Sosialistisk Venstreparti

 85. Strandliveien Boligsameie

 86. Tjo-Hei Danseklubb

 87. Tårnåsen skolekorps

 88. Utdanningsforbundet Oppegård

 89. Øvre Solbråtan Vel


Ajour september 2014