Styrets vurdering av driften.

Dokumenter vedrørende Årsmøte 2019, saksdokumenter og referanser finner du nedenfor her: