Samfunnshuset Kolbotn SA

Strandliveien 1, 1410 Kolbotn - Boks 1001 Sentrum, 1418 Kolbotn - Telefon 66 80 14 21  post@samfunnshuset.no

Lokaler for enhver anledning!

Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje i Kolben på Kolbotn i Oppegård Kommune, eies av rundt 85 lag og foreninger og drives på non profit basis.

Alle våre lokaler i tredje etasje i Kolben stod ferdigstilte i desember 2005. Vi har mange års erfaring med å arrangere tilstelninger av alle slag og møter/konferanser for forretningsdrivende, generalforsamlinger for lag og annet. Skal det serveres mat, kan dette enkelt bestilles fra en av våre utmerkede samarbeidspartnere eller det cateringselskapet dere selv velger.

P-huset under Kolbotn Torg kan anbefales til parkering/leveranse av varer. Ellers er P-plassene ved Rådhuset et godt alternativ. Se øvrig info på Oppegård kommune sin nettside.